กิจกรรมการศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าหงสา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว – IECC

กิจกรรมการศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าหงสา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

กิจกรรมการศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าหงสา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ระหว่างวันที่ 25 -27 กุมภาพันธ์ 2559

กิจกรรมในการศึกษาดูงาน

  • ประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “ประเด็นตามแผนยุทธศาสตร์และกระบวนการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ”
  • การศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • การเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า และการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับการโยกย้าย
how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.