การจัดสัมมนาเพื่อช่วยส่งเสริมผลักดันธุรกิจพลังงานไทยให้ขยายการค้าการลงทุนด้านพลังงานในภูมิภาค หัวข้อ “รุกธุรกิจด้านพลังงาน ขยายโอกาสในเมียนมาและกัมพูชา” – IECC

การจัดสัมมนาเพื่อช่วยส่งเสริมผลักดันธุรกิจพลังงานไทยให้ขยายการค้าการลงทุนด้านพลังงานในภูมิภาค หัวข้อ “รุกธุรกิจด้านพลังงาน ขยายโอกาสในเมียนมาและกัมพูชา”

การจัดสัมมนาเพื่อช่วยส่งเสริมผลักดันธุรกิจพลังงานไทยให้ขยายการค้าการลงทุนด้านพลังงานในภูมิภาค
หัวข้อ “รุกธุรกิจด้านพลังงาน ขยายโอกาสในเมียนมาและกัมพูชา”
วันที่ 24 มีนาคม 2559
ณ ห้อง โลตัส 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ประเด็นการระดมความคิดเห็น

“รุกธุรกิจด้านพลังงาน ขยายโอกาสในเมียนมาและกัมพูชา”

  • ปาฐกถาพิเศษ “ศักยภาพ โอกาสและแนวทางความร่วมมือ ธุรกิจด้านพลังงานในกัมพูชา” โดย Commercial Counselor, Royal Embassy of Cambodia in Bangkok (Mr. HANG SOCHIVIN) โดยมีเนื้อหาการบรรยายเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชาขั้นตอนการทำธุรกิจในราชอาณาจักรกัมพูชา สิ่งที่ควรรู้และที่ต้องปฎิบัติตาม องค์กรในราชอาณาจักรกัมพูชาที่มีประโยชน์กับผู้ประกอบการด้านพลังงานที่จะเข้าไปลงทุน
  • ปาฐกถาพิเศษ “ศักยภาพ โอกาสและแนวทางความร่วมมือ ธุรกิจด้านพลังงานในเมียนมา” โดย Acting Program Director, Technology Management Department, Vincent Mary School of Science and Technology, Assumption University (U Tun Tun Aung)
  • นำเสนอ “ช่องทางการเข้าสู่ตลาด การเลือกคู่ค้าธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในเมียนมา” โดย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการเมียนมา บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (คุณวรานนท์ หล้าพระบาง) โดย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เอกรัฐวิศวกรรมจำกัด (มหาชน) (คุณวิเทพย์ วชิรพาหุ) โดย ผู้จัดการส่วนขายต่างประเทศ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) (คุณเผด็จ ภู่มี) และผู้จัดการส่วนสนับสนุนการขายต่างประเทศ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) (คุณอดิเทพ สัจจะวิริยะพงศ์)
  • นำเสนอ “ช่องทางการเข้าสู่ตลาด การเลือกคู่ค้าธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในกัมพูชา” โดย ประธานสมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา (คุณอรนุช ผการัตน์)
how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.