กิจกรรม “การสำรวจลู่ทาง ขยายโอกาสการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา” – IECC

กิจกรรม “การสำรวจลู่ทาง ขยายโอกาสการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา”

กิจกรรม “การสำรวจลู่ทาง ขยายโอกาสการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน
ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2559

โดยมีผู้ประกอบการรวมจำนวน 3 คน จากบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด, บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท 504 แอล เค คอนสทรัคชั่น จำกัด ร่วมเดินทางไปสำรวจลู่ทางและหารือการลงทุนด้านพลังงาน

การเข้าหารือและรับฟังประสบการณ์ธุรกิจด้านพลังงานของ Next Tier Trading Co., Ltd.

รายละเอียดกิจกรรม และประโยชน์ที่ได้รับ

 • Next Tier Trading Co., Ltd เป็นบริษัทท้องถิ่นของชาวเมียนมา โดยวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานบริษัทดังกล่าวเพื่อศึกษาวัฒนธรรมในการทำธุรกิจของคนท้องถิ่น เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เมื่อทำการก่อตั้งธุรกิจเอง และเพื่อหาคู่ค้าทางธุรกิจในเมียนมาต่อไป
 • บริษัทฯ ทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออก และนำเข้าสินค้าด้านน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ พลังงาน EPC (High-tension Tower) โดยเป็นบริษัทในเครือของ Redlink Group of Companies ซึ่งมีธุรกิจหลักด้านโทรคมนาคมที่ให้บริการด้านอินเตอร์เนตชื่อ “Redlink” and “ Yatanabon Teleport” โดยมี Myo Myint Executive Director, Adviser and Manager ของ Next Tier Trading Co., Ltd เป็นผู้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
 • มีการบรรยายเกี่ยวกับ ประวัติบริษัท, ธุรกิจของบริษัท และการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านธุรกิจพลังงานระหว่างผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศ

 

การรับฟังการบรรยายช่องทางการลงทุนด้านพลังงานในเมียนมา ณ Directorate of Investment and Company Administration (DICA)

รายละเอียดกิจกรรมและประโยชน์ที่ได้รับ

 • DICA เป็นหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของไทยในกระทรวงพาณิชย์ ของ Myanmar Investment Commission (MIC) ซึ่งเปรียบได้กับ Board of Investment (BOI) ของประเทศไทย โดย DICA จะเป็นจุดแรกของการติดต่อ สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในเมียนมา
 • คณะศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยายเรื่อง Doing Business in Myanmar โดยมี Marlar Myo Nyunt ผู้อำนวยการ DICA เป็นผู้บรรยาย โดยมีรายละเอียดการบรรยายดังต่อไปนี้ Myanmar as an investment destination, What is DICA?, Mode of doing business, Legal Framework for Investment, Laws, Economic Activities Permitted only under the condition of the Joint Venture with the Ministry of Energy for Energy Sector, Form of Investment, Exemption and Reliefs, Rights to Use Land, Protection for Investors, Inflow of FDI, FDI Situation in Myanmar, Thailand Companies in Myanmar, Cooperation with International Institutional
 • หน่วยงานได้แจกเอกสารเรื่อง Myanmar investment guide 2014 ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ด้านการค้าการลงทุน เช่น Myanmar in Brief, Investment opportunities, Foreign investment, Special Economic Zones (SEZ), Company incorporation, Taxes, Labour, Access to finance

 

การเข้ารับฟังการบรรยายด้านนโยบายและโอกาสทางการค้าและการลงทุนทางด้านพลังงาน ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

รายละเอียดกิจกรรม และประโยชน์ที่ได้รับ

 • คณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ อัครราชทูตไทยประจำกรุงย่างกุ้งพร้อมทั้งรับฟังถึงแนวทาง โอกาส ปัญหา และอุปสรรคในการเข้ามาลงทุนด้านพลังงานในเมียนมา
 • คณะศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยายเรื่องต่างๆ เช่น ความต้องการทางด้านพลังงาน, แหล่งพลังงานด้านต่างๆของเมียนมา, การขยายไฟฟ้าไปที่ชนบท, การลงทุนด้านพลังงานทดแทน, สถานการณ์การเมืองที่มีผลกระทบต่อการลงทุน, การบริหารจัดการแรงงานในโรงงาน, คุณภาพของแรงงาน, นิคมอุตสาหกรรมในเมียนมา, ปัญหาของเมียนมาในการค้าการลงทุนด้านพลังงาน, สินค้าไทยในมุมมองของเมียนมา

 

การเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์การดำเนินธุรกิจด้านพลังงานของผู้ประกอบการไทย ณ PTTEP International Limited, Yangon

รายละเอียดกิจกรรม และประโยชน์ที่ได้รับ

 • PTTEP International Limited เป็นบริษัทไทยที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานในเมียนมา ซึ่งในการเข้ารับฟังการบรรยายที่นี่เป็นโอกาสให้กับนักลงทุนในการเรียนรู้สอบถามวิธีการต่างๆ การเลือกสถานที่ในการเข้ามาลงทุน เรียนรู้ปัญหาอุปสรรคจริงที่พบในการตั้งธุรกิจของคนต่างชาติ
 • คุณรังสรรค์ เพ็งพันธ์ , Myanmar Petroleum Development เป็นผู้บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน
 • ได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง “ช่องทางการเข้าสู่ตลาดการค้าธุรกิจพลังงานให้ประสบความสำเร็จในประเทศเมียนมา” โดยประเด็นการบรรยายประกอบด้วย ปตท.สผ. กับการลงทุนในประเทศเมียนมา, ศักยภาพและโอกาสการลงทุนธุรกิจด้านพลังงานในเมียนมา, ระบบแบ่งปันผลผลิตและระบบการจัดเก็บรายได้ในเมียนมา, การจัดเก็บภาษีอากรในเมียนมา, สิทธิประโยชน์และความท้าทายตามกฎหมายการลงทุนของชาวต่างชาติในเมียนมา, ความท้าทายที่ผู้ประกอบการไทยอาจประสบในการขยายการค้าการลงทุนด้านพลังงานในต่างประเทศ, การเลือกคู่ค้าธุรกิจพลังงานในเมียนมา

 

การพบปะหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับลู่ทางในการลงทุนด้านพลังงานกับผู้ประกอบการด้านพลังงานของเมียนมา ณ Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI)

รายละเอียดกิจกรรม และประโยชน์ที่ได้รับ

 • Myo Thet, Vice president of UMFCCI เป็นผู้ให้การต้อนรับคณะผู้เดินทางโดยมี นายผกายเนติ์ เล่งอี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง เข้าร่วมประชุมกับคณะศึกษาดูงาน โดยมีนักธุรกิจด้านพลังงานทั้งชาวเมียนมาและชาวต่างชาติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
 • โดยการประชุมจะเน้นการจับคู่ธุรกิจและการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ประกอบการด้านพลังงานของผู้เข้าประชุมทั้งสองฝ่าย รวมถึงโอกาสในการค้าการลงทุนด้านพลังงานในเมียนมา
 • คณะศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยายเรื่อง Myanmar Laws for Independent Power Projects โดยมีคุณ ยุวดี แท่นงาม จากบริษัทกฎหมาย Tilleke & Gibbins Myanmar Ltd. เป็นผู้ให้การบรรยายในเรื่องเกี่ยวกับ Myanmar Regulatory Regime และ Related Myanmar Laws

 

การรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน ณ ธนาคารกสิกรไทย สาขากรุงย่างกุ้ง

รายละเอียดกิจกรรม และประโยชน์ที่ได้รับ

 • เพื่อรับฟังการบรรยายข้อมูลอันเป็นประโยชน์ด้านการเงินในการลงทุนในเมียนมา อาทิ วิธีการต่างๆในการกู้เงินเพื่อการลงทุนในเมียนมา ตลอดจนคำแนะนำด้านการเงินจากประสบการณ์ตรงของผู้ที่ให้คำแนะนำนักลงทุนไทยที่เคยมาลงทุนในเมียนมา
 • โดยมีคุณ ณัฐพงศ์ วิศิษฐ์กิจการ หัวหน้าสำนักงานผู้แทนต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง เป็นผู้บรรยาย
 • คณะศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง Myanmar Investment Guide โดยคุณณัฐพงศ์วิศิษฐ์กิจการ เป็นผู้ให้การบรรยายในเรื่องดังนี้ Why Myanmar?, Country Overview, Economic Overview , Foreign Direct Investment, Myanmar Trade Overview, Myanmar – Thailand Border Trade, Myanmar – China Border Trade, Infrastructure Overview , Road Network , Port Infrastructure, Air Infrastructure, Tax System, Business Registration & Permit, Types of Economic Activity, Special Economic Zones (SEZs), Investment Incentives (FIL), Non-Tax Incentives & Trade Privileges, Myanmar Banking Sector, Myanmar Banking Structure, Currency Trend, Banking Products & Services, International Trade/Remittance, Standard Banking Fee in Myanmar
how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.