การสร้างเครือข่ายจับคู่ธุรกิจที่กัมพูชา (Business Matching) – IECC

การสร้างเครือข่ายจับคู่ธุรกิจที่กัมพูชา (Business Matching)

กิจกรรมสร้างเครือข่ายจับคู่ธุรกิจที่กัมพูชา

ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายจับคู่ธุรกิจที่กัมพูชา

ผู้ประกอบการไทย ผู้ประกอบการ/หน่วยงานในกัมพูชา
1.   สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

2.   บริษัท CC TRANSFORMER จำกัด

3.   บริษัท เสริมสร้าง จำกัด (มหาชน)

4.   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

5.  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

 

1.    Cambodia Chamber of Commerce

2.    United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

3.    Federation of Associations for Small and Medium Enterprises of Cambodia (FASMEC)

4.    Rural Electricity Association (R.E.A.)

5.    Sustainable Green Fuel Enterprise (SGFE)

6.    DBLS Attorneys at Law Group

7.    Lay Prohas Group

8.    CSR Platform Cambodia

9.    Kamworks Company

10. GreenYellow Company

11. CAM Solid Company

12. SGF Company

13. Globe Media Asia

14. Kasikorn Bank Cambodia

 

 

สรุปผลการเข้าพบหน่วยงานในประเทศกัมพูชา

 1. หน่วยงานของไทยในประเทศกัมพูชา: ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
  • สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา คณะได้เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลด้านนโยบายระหว่างประเทศ และสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชา จาก ฯพณฯ นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ณ สถานเอกอัครราชทูตประจำกรุงพนมเปญ
  • สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา คณะได้เข้าเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลด้านสถานการณ์การค้าและการลงทุนของกัมพูชา นโยบายและมาตรการส่งเสริมการค้าและการลงทุนของกัมพูชา ตลอดจนการให้บริการแก่นักธุรกิจไทย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานของกัมพูชา จากนายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ
  • สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา (Thai Business Council in Cambodia) คณะได้มีโอกาสร่วมรับประทานอาหารกลางวันและพบปะหารือกับดร.บุญเกื้อ ตั้งศรีตระกูล, Honarary Consultant ซึ่งเป็นนักธุรกิจไทยที่มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจในกัมพูชามากว่า 30 ปี โดยได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนไทยที่สนใจจะเข้าไปดำเนินธุรกิจในกัมพูชา

 

 1. หน่วยงานของกัมพูชาในประเทศกัมพูชา: ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
  • Council for the Development of Cambodia (CDC), Cambodian Investment Board (CIB) คณะได้เข้าพบ Suon Sophal, Director, Public Relations and Promotion of Private Investment Department แห่งหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศกัมพูชา สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา โดยเป็นการเข้าเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลส่งเสริมการลงทุนของกัมพูชา  ในด้านนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนการให้บริการแก่นักลงทุนต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานของกัมพูชา ณ Cambodian Investment Board (CIB) ทั้งนี้ ทางหน่วยงานให้ความสนใจและยินดีต้อนรับนักลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ม SMEs จากประเทศไทย แต่การดำเนินธุรกิจด้านพลังงานในกัมพูชา จำเป็นต้องผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงพลังงานของกัมพูชาเป็นหลัก และขณะนี้ยังไม่มี Package ด้านสิทธิประโยชน์สำหรับ SMEs ที่ชัดเจน จึงอยากให้ทางภาครัฐและเอกชนของไทย จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์หรือสิ่งที่ต้องการขอรับการสนับสนุนจาก CIB พร้อมประสานให้รับทราบในโอกาสต่อไป
  • Phnom Penh Special Economic Zone คณะได้เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจากผู้แทนบริษัท Phnom Penh SEZ Plc. ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่เป็นเจ้าของกิจการและดำเนินงานบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ (Phnom Penh Special Economic Zone) โดยมี Ardisak Boeprasert, Investor Relations Manager, Disclosure Officer และ Mr. Hak Serey, Customer Service Manager เป็นผู้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปถึงความเป็นมาและผลการดำเนินงานของเขตเศรษฐกิจดังกล่าว ซึ่งมีการลงทุนจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก เช่น COKE โดยในปัจจุบัน สามารถจำหน่ายพื้นที่ในโซนแรกได้หมดแล้ว และได้มีการขยายพื้นที่โครงการออกไปอีกหลายเฟส อนึ่ง ในเขตนิคมดังกล่าวมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณที่สูงและรับซื้อในราคาที่สูง ส่งผลให้กิจการมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ทำให้คณะได้มองเห็นโอกาสที่นักลงทุนด้านพลังงานทดแทนจากไทย จะสามารถเข้าไปลองเจรจาติดต่อเพื่อหาหนทางขยายการลงทุนหรือจำหน่ายพลังงานทดแทนในประเภทที่เหมาะสม เช่น Solar Roof Top ให้แก่บริษัทที่ดำเนินกิจการในเขตเศรษฐกิจดังกล่าว โดยสามารถติดต่อผ่านทางผู้บริหารโครงการได้เป็นช่องทางหนึ่ง
  • สภาหอการค้าของกัมพูชา (Cambodia Chamber of Commerce) คณะได้มีโอกาสพบกับผู้แทนของทางสมาคม คือ Lay Prohas, President & CEO, Lay Prohas Group ซึ่งเข้าร่วมงานในวันจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ และให้เกียรติเป็นตัวแทนของฝั่งกัมพูชาในการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
  • United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) คณะได้มีโอกาสพบกับผู้แทนของทาง UNIDO คือ Chheng Ngo Veng ซึ่งเข้าร่วมงานในวันจัดกิจกรรมจับคู่ธธุรกิจ และให้เกียรติเป็นผู้บรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านพลังงานในประเทศกัมพูชา
  • Federation of Associations for SMES of Cambodia คณะได้มีโอกาสพบกับผู้แทนของทางสมาคม คือ Ly Visal, Operation Manager ซึ่งเข้าร่วมงานในวันจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายจับคู่ธุรกิจที่กัมพูชา พร้อมทั้งได้แนะนำให้ทางสมาคมได้ทำความรู้จักกับภาคเอกชนของไทย เพื่อหาลู่ทางขยายการค้าการลงทุนร่วมกันต่อไป
  • Rural Electricity Association (R.E.A.) คณะได้มีโอกาสพบกับผู้แทนของทางสมาคม คือ Sina Chhoeung, Chief Executive Officer of Rural Electricity Association ซึ่งเข้าร่วมงานในวันจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายจับคู่ธุรกิจที่กัมพูชา พร้อมทั้งได้แนะนำให้ทางสมาคมได้ทำความรู้จักกับภาคเอกชนของไทย โดยเฉพาะได้มีการหารือร่วมกับผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) เพื่อหาลู่ทางขยายการค้าการลงทุนร่วมกันต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าทางสมาคมจะหาโอกาสมาจัดงาน Business Forum ในประเทศไทย ในช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยมีความสนใจจะร่วมจัดงานกับหน่วยงานพันธมิตรในประเทศไทย เช่น EGAT กระทรวงพลังงาน และ ITD เป็นต้น

ภาพหมู่คณะเดินทางประเทศไทยกับ Council for the Development of Cambodia,
Cambodian Investment Board

เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังบรรยายสรุปจากเอกอัครราชทูต และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงพนมเปญ

รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ (Phnom Penh Special Economic Zone)

 

บรรยากาศการจัดกิจกรรม Business Matching ณ โรงแรม Sokha Hotel กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ผลสัมฤทธิ์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายจับคู่ธุรกิจได้รับ

(1) สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมที่ทำงานร่วมกับทั้งส่วนภาครัฐและประชาชนในการใช้พลังงานทดแทน อนุรักษ์พลังงานและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนในประเทศไทย ตลอดจนการศึกษาวิจัย ดำเนินการหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่างๆ มาใช้เป็นพลังงานทดแทนเพื่อความเหมาะสมและให้เกิดความยั่งยืนของชุมชนและประชาชนในประเทศไทยสมาคมฯ สนใจจะลงทุนเรื่องระบบโซล่าร์ลอยน้ำ (Solar Floating) โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ทะเลสาบโตนเลสาบ และรองลงมาคือสนใจเรื่องกังหันลม โดยมีแผนจะทำ Proposal เสนอผ่านทางสถานทูตไทย เพื่อส่งต่อให้กระทรวงพลังงานของกัมพูชาพิจารณาหามาตรการสนับสนุน

(2) บริษัทเสริมสร้าง เป็นบริษัทที่มีขนาดการลงทุนในขนาดกลาง ผลิตพลังงานทดแทนเช่น โซล่าร์ฟาร์ม โซล่ารูฟท็อป และปัจจุบันมีการลงทุนที่ประเทศญี่ปุ่นและมองโกเลียอีกด้วย ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้บริษัทมีความสนใจอยากศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนด้านโซล่าร์ฟาร์ม (Solar Farm) และนโยบายใหม่ของรัฐบาลกัมพูชาภายหลังการเลือกตั้ง การลงทุนด้านโซล่าร์รูปท็อป (Solar Rooftop) ให้แก่บรรดาโรงงานในกัมพูชา แต่อาจจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง  load consumption ลักษณะพิเศษ และความน่าเชื่อถือของโรงงานที่จะไปลงทุน สนใจเรื่องการติดตั้งระบบโซล่าร์ และโซล่าร์ไฮบริด (Solar Hybrid) บนหมู่เกาะในกัมพูชา ซึ่งอาจมีการเสนอการลงทุนและติดตามผลกับลูกค้าเป็นระยะ

ทั้งนี้บริษัทเสริมสร้างคิดว่าบริษัทมีความพร้อมในการขยายการลงทุนที่กัมพูชา โดยคาดว่าสามารถลงทุนได้ประมาณ 10 ล้าน – 1000 ล้านบาท ส่วนประเภทการลงทุนคาดว่าสามารถลงทุนได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเอง 100% หรือร่วมทุนกับต่างชาติ ลักษณะการทำธุรกิจก็สามารถทำได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการผลิต การจัดจำหน่าย การบริการ อย่างไรก็ตาม จากการฟังการบรรยายและร่วมกิจกรรม business matching เห็นว่ามีหลายบริษัทจากทางยุโรปและอเมริกาได้เข้ามาลงทุนในด้านเดียวกันก่อนหน้านี้แล้วประมาณ 4-5 ปี ซึ่งน่าจะเป็นอุปสรรคของการลงทุนในกัมพูชา ฉะนั้นจึงได้มีการพูดคุยกับทางตัวแทนของ DBLS Law Firm บริษัทที่ปรึกษากฎหมายของกัมพูชาเพื่อปรึกษาความเป็นไปได้ และกระบวนการต่างๆทางด้านกฎหมายในกรณีที่จะเข้ามาลงทุนในกัมพูชา ซึ่งทางบริษัทฯ จะได้นำผลจากคำปรึกษาที่ได้รับ ไปใช้ในการเตรียมวางแผนการดำเนินการขยายการลงทุนในขั้นต่อไป

(3) บริษัท CC Transformers เป็นบริษัทที่มีความสามารถในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าตั้งแต่ขนาด
1 – 10000 kVA หม้อแปลงขนาด 1 PHASE และ 3 PHASE และระบบแรงดันไฟฟ้า 1 – 36 kV

จากการเข้าร่วมกิจกรรม บริษัทได้หารือกับบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของกัมพูชา และบริษัทต่างชาติที่มาลงทุนในกัมพูชา เพื่อหาข้อมูลด้านโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อการขยายตลาด และหาคู่ค้าที่เคยทำธุรกิจด้านพลังงานในกัมพูชามาก่อน เพื่อหาลู่ทางลงทุนร่วมกัน รวมทั้งทางบริษัทฯ จะได้นำผลจากคำปรึกษา ไปใช้ในการเตรียมวางแผนการดำเนินการขยายการลงทุนในขั้นต่อไป

(4) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีการลงทุนขนาดใหญ่ ดำเนินการผลิตไฟฟ้า และได้มีการลงทุนที่ประเทศลาว เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ฯลฯ

 

เบื้องต้นให้ความสนใจลงทุนในด้าน Microgrid Service Solution และคิดว่ามีความพร้อมในการขยายการลงทุนที่กัมพูชา โดยประเภทการลงทุนคาดว่าสามารถลงทุนได้เอง 100% หรือการร่วมทุนกับต่างชาติ และ ลักษณะการทำธุรกิจที่สนใจทำในกัมพูชา คือการให้บริการประเภท BOT นอกจากนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์นโยบายการขยาย Product ด้าน Innovation ของ กฟผ. ให้แก่สภาอุตสาหกรรมของกัมพูชา และธนาคารกสิกรไทยสาขาประเทศกัมพูชา เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อให้ผู้ประกอบการกัมพูชาได้พิจารณาซื้อนวัตกรรมใหม่ไปลงทุน เช่น ระบบสายส่ง Micro-grid Smart Equipment ต่างๆ รวมทั้งได้มีการเจรจาหาลู่ทางขยายการค้าการลงทุน และมองหาโอกาสในการจัดกิจกรรมร่วมกันกับทาง Federation of Associations for SMES of Cambodia และ Rural Electricity Association (R.E.A.) ต่อไปในอนาคตอันใกล้

(5) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นสถาบันการเงินของรัฐทางที่มีนโยบายที่อยากจะสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการไทยที่มีความสนใจอยากไปลงทุนในต่างประเทศ ภายใต้ลักษณะการให้บริการให้คำปรึกษา ให้ทุนสำหรับการไปลงทุนด้านพลังงานทดแทน และในการเข้าร่วมกิจกรรมที่กัมพูชาครั้งนี้ก็ได้รับทราบข้อมูลจากหน่วยงาน BOI ของกัมพูชา เพื่อที่นำไปใช้วิเคราะห์ว่าควรจะมีแพคเกจอะไรบ้างนำเสนอให้นักลงทุนไทยและกัมพูชา เนื่องจากทางธนาคารมีแผนที่จะการมาเปิดสาขาในกัมพูชาในปีหน้า

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.