การสร้างเครือข่ายจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา – IECC

การสร้างเครือข่ายจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

กิจกรรมสร้างเครือข่ายจับคู่ธุรกิจ ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2562

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ขึ้น ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยนำคณะผู้แทนจากประเทศไทย ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากกองการต่างประเทศ คณาจารย์ พร้อมด้วยผู้ประกอบการด้านพลังงานร่วมเดินทางเพื่อสำรวจลู่ทาง และโอกาสในการขยายการค้าการลงทุนด้านพลังงานในเมียนมา จำนวน 6 บริษัท ได้แก่

 • บริษัท ศูนย์รวมพลังงาน จำกัด
 • บริษัท เอ็นจินีโอ จำกัด
 • บริษัท เจที เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สเกด้า ออโตเมชั่น จำกัด
 • บริษัท เอสพี ไล้ท์ติ้ง โซลูชั่น จำกัด

ภายในกิจกรรมคณะผู้เดินทางได้เข้าพบหน่วยงานต่างๆ ในกรุงย่างกุ้ง เพื่อสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าและข้อมูลอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ ได้แก่

 • เข้าเยี่ยมคารวะท่านเอกอัครราชทูต คุณสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ ณ สถานเอกอัครราชทูต ประจำกรุงย่างกุ้ง เพื่อรับฟังข้อแนะนำเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เมียนมา นโยบายด้านพลังงานของเมียนมา รวมถึงหารือถึงช่องทางในการผลักดันผู้ประกอบการด้านพลังงานของไทยให้ขยายการค้าการลงทุนผ่านกลไกภาครัฐ โดยได้รับความกรุณาจากท่านทูต และคุณชินวุฒิ เศรษฐวัฒน์ ทูตฝ่ายพาณิชย์ ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ
 • รับฟังโอกาสด้านการค้า การลงทุนด้านพลังงานในเมียนมา จากคุณวาลิกา อภยะศิริ รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ประจำกรุงย่างกุ้ง
 • เยี่ยมชมอาคาร Myanmar Thai Chamber of Commerce and Industry (MTCCI) ซึ่งเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกให้แก่นักธุรกิจไทย ทั้งด้านข้อมูลการค้า ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย แหล่งแสดงสินค้า ห้องประชุม รวมถึงเป็นจุดนัดพบระหว่างนักธุรกิจคู่ค้า โดย คุณกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์ ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา ให้เกียรติต้อนรับคณะ
 • เยี่ยมชม บริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) สาขากรุงย่างกุ้ง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินกิจการด้านพลังงานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่ง ปตท.สผ. เป็นหน่วยงานด้านพลังงานของไทยที่ประสบความสำเร็จในการเข้าไปดำเนินกิจการด้านพลังงานในเมียนมานานกว่า 30 ปี
 • เยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจที่กำลังเน้นพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การพัฒนาพื้นที่ ระบบส่งแก๊ส ไฟฟ้า น้ำ และระบบภายในอื่นๆ ให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นการลงทุนจากต่างชาติให้เข้าไปลงทุน
 • เช้าร่วมกิจกรรม Business Matching ณ สหพันธ์หอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหภาพเมียนมา (The Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry: UMFCCI) โดยคณะเดินทางได้เข้าพบ ผู้บริหาร ผู้แทนจาก Energy and Environment Group และผู้ประกอบการด้านพลังงานในเมียนมา เพื่อหารือถึงช่องทางการลงทุน การร่วมทุนด้านพลังงานระหว่างผู้ประกอบการทั้ง 2 ประเทศ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมต่างมองว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์อย่างมาก และเป็นการเริ่มต้นที่ดี โดยสามารถทำให้เห็นถึงช่องทาง และโอกาสในการเริ่มหรือร่วมธุรกิจด้านพลังงานในเมียนมาโดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ โดยหลังจากกิจกรรม Business Matching บริษัทคู่ค้าของทั้ง 2 ฝ่าย ได้พูดคุย หารือ และมองหาแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานร่วมกันในอนาคต ซึ่งหลังจากนี้กระทรวงพลังงาน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะติดตามผลการเจรจา หารือ ของบริษัทคู่ค้าเพื่อหาช่องทางในการส่งเสริม สนับสนุน หรือช่วยผลักดันความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายพลังงานระหว่างประเทศให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.