[ข่าว] ฟินแลนด์วางแผนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ และโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพสังเคราะห์ที่ผลิตจากพลังงานไฟฟ้าเพื่อทดแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติ – IECC

[ข่าว] ฟินแลนด์วางแผนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ และโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพสังเคราะห์ที่ผลิตจากพลังงานไฟฟ้าเพื่อทดแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติ

       บริษัท พลังงาน EPV Energy กำลังวางแผนที่จะสร้าง Solar Park จากพลังงานแสงอาทิตย์ 100 MW เพื่อทดแทนการผลิตพลังงานถ่านหินพีต (ถ่านหินร่วน)  ในขณะที่ บริษัทคู่ค้า Wärtsilä และ Vantaa Energy วางแผนที่จะสร้างโรงงานผลิตก๊าซจากไฟฟ้า ซึ่งใช้ไฟฟ้าและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพสังเคราะห์ที่มีคาร์บอนเป็นกลาง

 

       บริษัทพลังงานของประเทศฟินแลนด์ EPV Energy กำลังวางแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 80-100 MW ในเมืองลาปัว ในออสโตรบอธเนียใต้ โดยโรงงานจะครอบครองพื้นที่ 140 เฮคเตอร์ และกลุ่ม EPV Bioturve Oy จะเข้ามาแทนที่โรงงานผลิตไฟฟ้าพีต การผลิตพลังงานพีตมีสัดส่วนประมาณ 4% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของฟินแลนด์ มลพิษของมันรุนแรงกว่าการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าก๊าซธรรมชาติถึงสองเท่า

 

       สำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่เสนอ จะประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 463,680 แผงและเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า Lapua-Sänkiaho 110 kV  ยังไม่ชัดเจนว่าโครงการนี้มีเงินอุดหนุนหรือไม่หรือตั้งใจที่จะขายไฟฟ้าในตลาดจรหรือลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเอกชนกับผู้รับเหมาพลังงานเพื่อขายไฟฟ้า   ตามข้อมูลจากสำนักงานพลังงานทดแทนระหว่างประเทศ (IRENA) โครงการนี้จะเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฟินแลนด์ ณ สิ้นปีที่แล้ว กำลังการผลิตติดตั้งของพลังงานแสงอาทิตย์ในฟินแลนด์อยู่ที่ 205 MW ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้ากระจายศูนย์ขนาดเล็ก

 

จากกระแสไฟฟ้าเป็นก๊าซ

       นอกจากนี้ บริษัททางทะเลและพลังงานของฟินแลนด์ Wärtsilä และบริษัทพลังงานในเขตเทศบาลเมือง Vantaa Energy ได้ประกาศแผนการที่จะสร้างโรงงานผลิตก๊าซจากไฟฟ้าแห่งแรกของฟินแลนด์ที่ใช้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานของ Vantaa Energy เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพสังเคราะห์ที่มีคาร์บอนเป็นกลาง โดยทั้งสองบริษัทกำลังทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เมื่อได้รับการยืนยันว่าเป็นไปได้ ทั้งสองฝ่ายจะยังคงให้ความร่วมมือในการพัฒนาโครงการนี้และสร้างเป็นโครงการนำร่องเชิงพาณิชย์ ก๊าซชีวภาพสังเคราะห์ที่ผลิตขึ้นจะถูกนำมาใช้แทนก๊าซธรรมชาติที่ผลิตความร้อนในส่วนกลางและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 

       การศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการเปิดเผยร่วมกันโดยผู้ดำเนินการระบบส่งก๊าซของเยอรมัน (TSO) TenneT และผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซและการส่งก๊าซของบริษัท Gasunie เน้นความสำคัญของเครือข่ายไฟฟ้าสู่ก๊าซ โดยรายงานเน้นบทบาทของกระแสไฟฟ้าต่อการผลิตก๊าซในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน รวมถึงผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานตามฤดูกาล ทั้งนี้ บริษัททั้งสองเคยได้ร่วมกันพัฒนาโครงการนำร่องไฟฟ้าสู่ก๊าซ 100 MW ใน Lower Saxony ในเยอรมนีตะวันตกเฉียงเหนือมาแล้ว

เรียบเรียงและสรุปโดย: ทีมงานกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

แหล่งอ้างอิงของข่าว / อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: www.pv-magazine.com

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.