[ข่าว] จำนวนผู้ว่างงานในภาค “พลังงานสะอาด” ของสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงขึ้นจากการระบาดของไวรัสโคโรนา – IECC

[ข่าว] จำนวนผู้ว่างงานในภาค “พลังงานสะอาด” ของสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงขึ้นจากการระบาดของไวรัสโคโรนา

      “ภาคพลังงานสะอาด” ของสหรัฐอเมริกาปรากฏตัวเลขผู้ว่างงานใหม่สูงถึง 447,208 คน เมื่อเดือนที่ผ่านมา ตามการรายงานจากกระทรวงแรงงานของสหรัฐฯ

 

      จากการวิเคราะห์ของผู้ประกอบการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ American Council on Renewable Energy, E4TheFuture และ BW Research Partnership ได้ระบุว่า การระบาดของไวรัสโคโรนากำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐฯ โดยมีผู้ยื่นการว่างงานในภาคพลังงานสะอาดของเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคมจำนวน 147,139 คน หรือหากคิดรวมกันสองเดือนระหว่างเดือนมีนาคมและเมษายน จะมีจำนวนสูงถึง 594,347 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 17.8 ของภาคแรงงานทั้งหมด โดยในภาคพลังงานสะอาดนั้น จะประกอบไปด้วย ภาคพลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การกักเก็บพลังงาน ยานยนต์ไฟฟ้า และเชื้อเพลิงสะอาด

 

      ทั้งนี้ โดยรวมแล้วในเดือนเมษายนมีผู้ยื่นการว่างงานในภาคการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 310,000 คน ในขณะที่มีการสูญเสียงานในภาคพลังงานหมุนเวียนกว่า 71,835 งาน โดยรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ซึ่งในรายงานคาดการณ์ว่าจะมีจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เว้นแต่ภาครัฐบาลจะมีการดำเนินการที่เป็นประโยชน์และรวดเร็วต่อการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด และแรงงาน ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการใด ๆ คาดว่าจะมีผู้ว่างงานในภาคพลังงานจำนวนกว่า 850,000 คนภายในเดือนมิถุนายน

เรียบเรียงและสรุปโดย : ทีมงานกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

แหล่งอ้างอิงของข่าว / อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.cnbc.com

(https://www.cnbc.com/2020/05/14/clean-energy-job-losses-in-the-us-climb-as-the-coronavirus-hits-hard.html)

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.