[ข่าว] ผลกระทบ Coronavirus ต่อห่วงโซ่อุปทานพลังงานทดแทนและอาจชะลอการเปลี่ยนผ่านพลังงานโลก – IECC

[ข่าว] ผลกระทบ Coronavirus ต่อห่วงโซ่อุปทานพลังงานทดแทนและอาจชะลอการเปลี่ยนผ่านพลังงานโลก

>> ปี 2020 ดูเหมือนจะสร้างความท้าทายสำหรับภาคพลังงานหมุนเวียน

          จากรายงาน IRENA การใช้พลังงานหมุนเวียนทั่วโลกมีจำนวน 2,537 กิกะวัตต์ (GW) ณ สิ้นปีที่แล้ว (2019) เพิ่มขึ้น 176 GW เทียบกับปี 2018 แต่ Coronavirus ยังคงมีอิทธิพลต่อแนวโน้มของภาคอุตสาหกรรมในปี 2020 ส่งผลกระทบต่อทั้งซัพพลายเชนและโรงงานผลิต

          เมื่อมองภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น พลังงานทดแทนคิดเป็น 72% ของการขยายกำลังไฟฟ้าทั้งหมดในปี 2019 โดยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพิ่มขึ้น 98 GW และเกือบ 60 GW ตามลำดับ เทคโนโลยีทั้งสองนี้มีส่วนรับผิดชอบ 90% ของการเพิ่มพลังงานหมุนเวียนในปี 2019

          ในแง่ของแหล่งพลังงานหมุนเวียนอื่น ได้อธิบายการเติบโตของพลังงานน้ำ ซึ่งพบว่ามีความ “ต่ำผิดปกติ” ในปีที่แล้ว เนื่องจากการล่าช้าของโครงการขนาดใหญ่จำนวนหนึ่ง รายงาน IRENA ระบุว่าภูมิภาคเอเชียมีส่วนรับผิดชอบ 54% ของการเพิ่มกำลังการผลิตทดแทนในปีที่แล้ว ขณะที่ ในปีนี้ดูเหมือนว่าจะมีความท้าทายสำหรับภาคพลังงานหมุนเวียนซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการระบาดของ COVID-19 ซึ่งทำให้เกิดปัญหากับห่วงโซ่อุปทานและบังคับให้โรงงานบางแห่งต้องปิดตัวลง

          นอกจากนี้ มีความกลัวว่าการระบาดใหญ่ของ COVID-19 อาจส่งผลเสียต่อการลงทุนในพลังงานสะอาด ในขณะที่ราคาน้ำมันลดลงอย่างมาก เนื่องจาก Demand ที่ลดลง  ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่อาจทำให้พลังงานทดแทนน่าดึงดูดน้อยลงในตลาดพลังงาน โดย IRENA คาดว่าผลกระทบที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของ Coronavirus จะดำเนินต่อไป ซึ่งนอกจากจะมีผลกระทบต่อทั้งการพัฒนาและการใช้เพลังงานทดแทนแล้ว ยังอาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) ที่กำหนดไว้อีกด้วย

>> ความท้าทายข้างหน้า

          Wood Mackenzie คาดการณ์ว่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมขนาด 3 GW ในอินเดียอาจล่าช้าออกไปเนื่องจากมีการ Lock Down การทำงาน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในอินเดียนั้น คาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากต้องพึ่งพาอย่างมากในการนำเข้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของจีนซึ่งมีการหยุดชะงักเนื่องจากไวรัส

          อุตสาหกรรมพลังงานลมทั่วโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างไม่ต้องสงสัย อีกทั้งการคาดการณ์การเติบโตอย่างต่อเนื่องในอีกห้าปีข้างหน้าของอุตสาหกรรมพลังงานลมทั่วโลก ไม่ต้องสงสัยว่าจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ในการดำเนินโครงการในปี 2020 เป็นต้นไป

          อย่างไรก็ตาม มันอาจเร็วเกินไปที่จะทำนายขอบเขตของผลกระทบของ Coronavirus ในตลาดพลังงานและเศรษฐกิจโลกในภูมิภาคยุโรป ผลกระทบของการระบาด ได้ปรากฏชัดเจนแล้ว ในขณะที่ “ส่วนใหญ่” ของกังหันลมและโรงงานผลิตชิ้นส่วนในยุโรปยังคงเปิดดำเนินการอยู่อย่างน้อย 18 โรงงานผลิตได้ปิดตัวลงแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสเปนหรืออิตาลีซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโรค โรงงานพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ จำนวนหนึ่งได้หยุดกิจกรรมชั่วคราว เป็นการชั่วคราวเพื่อเพิ่มมาตรการด้านสุขอนามัยภายในสถานที่และรับประกันการปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลอย่างเต็มที่ ซึ่งก่อให้เกิดความล่าช้า

          ห่วงโซ่อุปทานของยุโรปกำลังประสบกับการหยุดชะงัก โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบและวัสดุที่มาจากประเทศจีน คาดว่าอุปกรณ์จะกลับมาเพิ่มอีกครั้งในไม่ช้าหลังจาก COVID-19 สิ้นสุดลง

เรียบเรียงและสรุปโดย : ทีมงานกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

แหล่งอ้างอิงของข่าว : CNBC/ข่าวธุรกิจ/พลังงานที่ยั่งยืน เมษายน 2563

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.