[ข่าว] ช่วง 5 เดือนแรกปี 2563 การนำเข้าน้ำมันลดลง 12.8% มูลค่า 4.3 หมื่นล้าน – IECC

[ข่าว] ช่วง 5 เดือนแรกปี 2563 การนำเข้าน้ำมันลดลง 12.8% มูลค่า 4.3 หมื่นล้าน

        กรมธุรกิจพลังงาน เผยข้อมูล 5 เดือนแรกปี2563 ไทยนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 12.8 คิดเป็นมูลค่าที่ลดลงกว่า 4.3 หมื่นล้านบาท  โดยเป็นผลมาจากมาตรการ Lock down  การหยุดซ่อมบำรุงโรงกลั่น และโรงแยกก๊าซธรรมชาติในเดือนพ.ค.2563  ส่วนการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินลดลงร้อยละ 8.5 และกลุ่มดีเซลลดลงร้อยละ 5.0

 

        นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยถึงการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วง 5เดือนแรก ( ม.ค.-พ.ค. 2563 )  มีปริมาณเฉลี่ยอยู่ที่ 906,572 บาร์เรล/วัน ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12.8  หรือคิดเป็นมูลค่าที่ลดลง 43,437 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการนำเข้าน้ำมันดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 878,802 บาร์เรล/วัน ลดลงร้อยละ 8.6 คิดเป็นมูลค่า 42,032 ล้านบาท/เดือน เนื่องจากในเดือน พ.ค. 63 มีการหยุดซ่อมบำรุงโรงกลั่น และโรงแยกก๊าซธรรมชาติ รวมถึงมาตรการ Lock down อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศลดลง จึงทำให้ต้องลดปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบลงด้วย

 

        ส่วน น้ำมันสำเร็จรูปเป็นการนำเข้าน้ำมันเบนซินพื้นฐาน น้ำมันดีเซลพื้นฐาน น้ำมันเตา น้ำมันอากาศยานและก๊าด และ LPG โดยมีปริมาณนำเข้าลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ 27,770 บาร์เรล/วัน ลดลงร้อยละ 64.8 คิดเป็นมูลค่า 1,405 ล้านบาท/เดือน สำหรับตัวเลขการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซิน เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 29.23 ล้านลิตร/วัน คิดเป็นอัตราลดลงร้อยล 8.5 กลุ่มแก๊สโซฮอล์มีปริมาณการใช้ลดลง เฉลี่ยอยู่ที่ 28.45 ล้านลิตร/วัน คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 8.1 น้ำมันกลุ่มดีเซล เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 65.93 ล้านลิตร/วัน คิดเป็นอัตราลดลงร้อยล 5.0 อย่างไรก็ตาม นโยบายภาครัฐที่กำหนดให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐาน และกำหนดให้ทุกสถานีบริการต้องมีน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป ส่งผลให้ยอดการจำหน่ายน้ำมันชนิดดังกล่าวยังไม่ปรับตัวลดลงมากนัก

 

        ในขณะที่การใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 11.40 ล้านลิตร/วัน คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 43.3 เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ไปจนถึงสิ้นเดือน มิ.ย.63 และการหยุดให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศยังคง ส่งผลให้ ความต้องการใช้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.