[ข่าว] นโยบายพลังงาน โดย รมว.พน. ได้เห็นชอบให้คงเป้าหมายแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว – IECC

[ข่าว] นโยบายพลังงาน โดย รมว.พน. ได้เห็นชอบให้คงเป้าหมายแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว

        นโยบายพลังงาน โดย รมว.พน. ได้เห็นชอบให้คงเป้าหมายแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว ซึ่งประกอบด้วย 5 แผนสำคัญ คือ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ แผนอนุรักษ์พลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก แผนก๊าซและแผนน้ำมัน โดยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือทบทวนแผนใหม่ แต่จะต้องให้มีการวัดผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี และมีเป้าหมายแผนช่วง 5 ปีชัดเจน โดยสาระสำคัญของแผนน้ำมัน คือ การกำหนดน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพบี10 และอี20 เป็นน้ำมันฐาน และยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 อี85 และแก๊สโซฮอล์ 95

เรียบเรียงและสรุปโดย: ทีมงานกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

แหล่งอ้างอิงของข่าว / อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www2.dede.go.th/news_energy2/pdf2563/010963-01.pdf

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.