[ข่าว] สหภาพยุโรปประกาศกลยุทธ์ใหม่ เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ Hydrogen เป็น 40 GW ในปี 2030 – IECC

[ข่าว] สหภาพยุโรปประกาศกลยุทธ์ใหม่ เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ Hydrogen เป็น 40 GW ในปี 2030

       สหภาพยุโรปได้ตั้งประกาศกลยุทธ์สำหรับปี ค.ศ. 2020 ถึง 2024 โดยยุโรปจะสนับสนุนการติดตั้ง Hydrogen electrolysers ที่มีความสามารถในการผลิตอย่างน้อย 6 GW ในยุโรป และเพิ่มปริมาณการผลิต Renewable hydrogen ให้ถึง 1 ล้านตัน และตั้งเป้าหมายในปี ค.ศ. 2025 ถึง 2030 ว่า Hydrogen จะต้องเป็นสัดส่วนพลังงานที่สำคัญที่สุดในระบบพลังงานของสหภาพยุโรป โดยการติดตั้ง Hydrogen electrolysers ที่มีความสามารถในการผลิตอย่างน้อย 40 GW ในยุโรป และเพิ่มปริมาณการผลิต Renewable hydrogen ให้ถึง 10 ล้านตัน ส่วนท้ายที่สุดในช่วงปี ค.ศ. 2030 ถึง 2050 เทคโนโลยี Renewable hydrogen ควรที่จะถูกนำไปใช้ในทุกภาคส่วน รวมไปถึงภาคส่วนที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมาก ซึ่งคาดว่าการสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ Hydrogen นี้จะช่วยตอบสนองต่อนโยบายที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และจะช่วยยกระดับให้สหภาพยุโรปเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดต่อไป

 

       ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนกลยุทธ์นี้ European Commission ก็ได้เปิดตัวแคมเปญพันธมิตรพลังงานไฮโดรเจนสะอาดแห่งสหภาพยุโรป (European Clean Hydrogen Alliance) โดยเป็นการร่วมมือกับผู้น้ำทางด้านอุตสาหกรรม ภาคประชาสังคมระดับรัฐมนตรีระดับประเทศและระดับภูมิภาค รวมทั้งธนาคารเพื่อการลงทุนยุโรปซึ่งพันมิตรนี้จะช่วยกระตุ้นการลงทุนใน Pipeline เพื่อที่จะขยายปริมาณความต้องการพลังงานไฮโดรเจนสะอาดในสหภาพยุโรป ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานของยุโรป เช่น อุตสาหกรรมเหล็กกล้าและอุตสาหกรรมเคมี อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนนโยบายที่สร้างเงื่อนไขทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไฮโดรเจนที่ยั่งยืนซึ่งจำเป็นต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน

 

       คณะกรรมการด้านพลังงานของสหภาพยุโรปและกลุ่มผู้บริหารในภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานมองว่า ไฮโดรเจนจะมีบทบาทที่สำคัญและมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า ตลาดพลังงานทดแทน และทางออกเพื่อการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสหภาพยุโรป

เรียบเรียงและสรุปโดย: ทีมงานกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

แหล่งอ้างอิงของข่าว / อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

[1]  https://renews.biz/61529/eu-unveils-40gw-green-hydrogen-vision/

[2] https://iecc.energy.go.th/wp-content/uploads/2020/07/ข้อมูลข่าว-EU-unveils-40GW-green-hydrogen-vision.pdf

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.