[บทความ] เมื่อโลกหลังการแพร่ระบาดผ่านพ้น ‘พลังงานทดแทน’ คือคำตอบของยุคต่อไป – IECC

[บทความ] เมื่อโลกหลังการแพร่ระบาดผ่านพ้น ‘พลังงานทดแทน’ คือคำตอบของยุคต่อไป

       วิกฤตการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาอาจจะเป็นแค่การอุ่นเครื่องสำหรับประชากรบนโลกนี้ เพราะวิกฤตที่โหดหินกว่ากำลังรอเราอยู่ นั่นคือการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ  คนจำนวนมากยังคงมองว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่ถกเถียงในประเด็นที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานจากฟอสซิล แต่ในความเป็นจริงแล้ว มันคือภัยคุกคามความยั่งยืนของมวลมนุษยชาติที่แท้จริง มลภาวะทางอากาศสร้างผลกระทบกับเรามากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งมีประชากรโลกราว 7 ล้านคนต้องตายลงไป ถือเป็นการสูญเสียที่ใหญ่หลวงเมื่อเทียบกับวิกฤตโรคระบาดที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจที่ผ่านมาอย่างการระบาดของโรคซาร์ส หรือแม้กระทั่งไวรัส COVID-19 ก็ตาม

 

       การผลิตกระแสไฟฟ้าในโลกปัจจุบันมีแหล่งพลังงานมาจากฟอสซิลเป็นหลัก สร้างก๊าซเรือนกระจกราว 25% สู่ชั้นบรรยากาศโลก ขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมและระบบการขนส่ง เป็นอีกกลุ่มที่ผลิตก๊าซเรือนกระจกราว 21% และ 14% ตามลำดับ ซึ่งการที่จะทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้เปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน (Renewable Energy – RE) เป็นหลักต้องอาศัยกุญแจสำคัญ ตัวอย่างเช่น แผงโซลาร์เซลล์ หรือ กังหันลม และแบตเตอรี่สำหรับกักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เป็นต้น อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนตามที่เราเข้าใจในหลายปีที่ผ่านมา เกิดขึ้นจากเงินสนับสนุนจากรัฐบาล แต่ความจำเป็นทางด้านการเงินเหล่านี้ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในยุคปัจจุบันอีกต่อไปแล้ว เมื่อพลังงานทดแทนเริ่มมีต้นทุนที่ถูกกว่าน้ำมัน ก๊าซ ถ่านหิน และกำลังเปลี่ยนโฉมหน้าของอุตสาหกรรมพลังงานในระดับโลก

 

       ในปี 2019 มีการนำพลังงานทดแทน ราว 72% เข้ามาเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้า และการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนบางส่วนได้รับผลตอบแทนสูงถึง 800% ทำให้ถ่านหินจะไม่ใช่เครื่องจักรที่ทำเงินอีกต่อไป จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการสร้างสารพิษและก๊าซเรือนกระจกเท่านั้น ซึ่งการเข้ามาของพลังงานหมุนเวียนอาจส่งผลให้โครงสร้างพลังงานของประเทศเปลี่ยนไป รวมไปถึงทิศทางโครงสร้างการใช้พลังงานของโลกเช่นกัน

 

       ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ ประเทศออสเตรเลียที่ถ่านหินเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าของประเทศนี้ รัฐบาลได้ประกาศแนวทางสำคัญในการลดค่าการผลิตไฟฟ้าจากฟอสซิลและนำพลังงานทดแทนมาใช้ ซึ่งภายในปี 2040 พลังงานกว่า 90% ของประเทศมาจากแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม และจะเป็นพลังงานไฟฟ้าฟรีสำหรับประชาชน  อังกฤษเองก็ทำสถิติด้วยเช่นกันโดยการไม่นำถ่านหินมาเป็นพลังงานติดต่อกันเกิน 23 วัน ขณะที่รัฐขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาอย่างรัฐ Iowa, Virginia กำลังปรับแผนผังด้านพลังงานโดยมุ่งเป้าในการใช้พลังงานทดแทนเป็นหลัก ในสหรัฐอมริกา นโยบายของพรรคเดโมแครต เตรียมนำเสนอแผนลดภาวะโลกร้อนพ่วงไปกับแผนการจัดการไวรัสโคโรนา โดยอาจจะลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ราว 30 ล้านแผงทั่วประเทศ โดยที่บริษัทน้ำมันบางแห่งเริ่มลงทุนในแหล่งโซลาร์เซลล์ ซึ่งบางแห่งก็แค่โฆษณาชวนเชื่อ บางแห่งเริ่มเห็นผลกำไรแล้ว ในขณะที่ 40% ของการผลิตไฟฟ้าของเดนมาร์คมาจากพลังงานลม

 

       สำหรับประเทศไทย แม้เศรษฐกิจจะซบเซาและผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 อันเป็นปัญหาจากภายนอก แต่ความต้องการพลังงานของประเทศไทยอาจจะยังอยู่ในระดับเดิม คือ ยังเป็นที่ต้องการต่อไปไม่ว่าเศรษฐกิจจะผันผวนหรือไม่ และยังคงต้องเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นอีก ความต้องการพลังงานจากแหล่งที่สะอาดน่าจะแซงแหล่งพลังงานแบบดั้งเดิม หลังจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยแหล่งพลังงานหมุนเวียนจาก 10% ในปัจจุบันให้เป็นประมาณ 37% ภายในปี 2037 ภายใต้แผน PDP ฉบับใหม่

 

       แผนภูมิของพลังงานโลกที่กำลังเปลี่ยนไปนี้ ดูเหมือนว่าจำเป็นต้องใช้เงินมูลค่ามหาศาล แต่ในความเป็นจริงแล้ว ราคาดังกล่าวแสนจะคุ้มค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการเผชิญหน้ากับหายนะจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นไฟป่า เฮอริเคน ภัยน้ำท่วม และมลพิษในรูปแบบต่าง ๆ จากภาคคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม และเงินที่ต้องจ่ายในการเยียวยาจำนวนมหาศาล

 

       ดังนั้น ถ้าจะต้องทบทวนโครงสร้างเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาด COVID-19 ภายใต้แผนภูมิโครงการด้านพลังงานทดแทนแบบใหม่ (New Normal RE) น่าจะเป็นจังหวะอันเหมาะสมที่ต้องบอกลาแหล่งพลังงานแบบเดิม ๆ  ปรับแนวคิดของตนเอง และนำเรื่องการใช้พลังงานทดแทน (Renewables) เข้ามาเป็นภารกิจสำคัญเพื่อความยั่งยืนของอนาคตพลังงานในระยะยาวต่อไป

เรียบเรียงและสรุปโดย : ทีมงานกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

แหล่งอ้างอิงของข้อมูล / อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

https://www.forbes.com/sites/enriquedans/2020/05/03/in-a-post-pandemic-world-renewable-energy-is-the-only-wayforward/#14745a2017b6

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.