[ข่าว] สแน็กนาโนไฟบริลเซลลูโลสเพื่อลดคาร์บอนในประเทศสหรัฐอเมริกา – IECC

[ข่าว] สแน็กนาโนไฟบริลเซลลูโลสเพื่อลดคาร์บอนในประเทศสหรัฐอเมริกา

            Impact Snacks สแน็กบาร์สัญชาติอเมริกันที่เกิดจากความตั้งใจของ 2 ผู้ก่อตั้งที่มุ่งมั่นจะสนับสนุนสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยทางแบรนด์ได้เน้นย้ำถึงสัดส่วนในการผลิตขนมและรูปแบบสินค้า โดยส่วนผสมของขนมจะต้องทำจากพืช 100% และส่วนของแพคเกจสินค้าจะต้องย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 100% เพื่อนำไปสู่การชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเพาะปลูก ระบบการผลิต และระบบการขนส่งได้

            โดยแนวคิดข้างต้นจึงนำมาสู่การสร้างนวัตกรรมและการสร้างจิตสำนึกต่อผู้บริโภคที่สามารถรับประทานขนมและห่อขนมได้ทั้งหมดซอง ซึ่งเป็นการทำมาจากจาก “นาโนไฟบริลเซลลูโลส” ซึ่งมีคุณสมบัติที่โดดเด่นเนื่องจากผลิตจากเนื้อไม้หรือผลไม้ เช่น ไม้ยางพารา สัปปะรดและกล้วย มีขนาดระดับนาโนเมตรและมีความแข็งแรง หรือหากผู้บริโภครู้สึกว่ากินไม่ไหวก็สามารถนำไปทิ้งที่ถังหมักบริเวณบ้านได้หรือตามจุดพื้นที่สาธารณะ โดยจะมีการย่อยสลายภายใน 30 วัน เนื่องจากซองขนมส่วนใหญ่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ เพราะมันมีหลายชั้น ซึ่งส่วนใหญ่มักจะนำไปเข้าสู่กระบวนการทำเชื้อเพลิง หรือไม่ก็ไปพบใหลุมฝังกลบ

            ทั้งนี้ เหตุผลหลักด้านสิ่งแวดล้อมที่ทางแบรนด์ได้คิดนวัตกรรมดังกล่าวขึ้นมา นั้น เนื่องจาก บริษัทด้านอุตสาหกรรมการค้าขายในประเทศระดับต้น ๆ ยังไม่ได้รับความใส่ใจมากนักมีเพียงการทำธุรกิจเพื่อสังคมเป็นโครงการเพื่อตอบแทนชุมชนหรือประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากบริษัทใหญ่ ดังนั้น จึงทำให้ทางแบรนด์ Impact Snacks ได้เห็นช่องทางการตลาดในการผลิตนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันมากขึ้นมากกว่าการปลูกต้นไม้ทั่วไป เพราะว่าจากสถิติของทางแบรนด์ ในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมพบว่า สแน็กบาร์มีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวน 0.37 ปอนด์รวมทั้งในขั้นตอนของการผลิตและการขนส่งพาการใช้ระบบไฟฟ้าผ่านการสร้างโซลาร์เซลล์ในฟาร์มประกอบกับการปลูกต้นไม้บริเวณชุมชนในพื้นที่ทดแทน

แหล่งอ้างอิงของข่าว / อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 

Snack Packaging Engineered for Negative Carbon Footprint (packagingdigest.com)

https://www.facebook.com/environman.th/posts/4085443161584100

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.