[ข่าว] ซาอุดีอาระเบียเร่งสร้าง “The Line” สาหรับเมืองคาร์บอนเป็นศูนย์แห่งอนาคต – IECC

[ข่าว] ซาอุดีอาระเบียเร่งสร้าง “The Line” สาหรับเมืองคาร์บอนเป็นศูนย์แห่งอนาคต

          ซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยแผนการที่จะสร้างโครงการที่มีชื่อว่า “The Line” ซึ่งใช้เงินลงทุนประมาณ 1 – 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในไตรมาสแรกของปี 2021 เพื่อสร้างเมืองคาร์บอนเป็นศูนย์ที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงจากแนวภูเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศผ่านทะเลทรายไปจรดชายฝั่งทะเลแดง ความยาวกว่า 170 กิโลเมตร โดยปราศจากการใช้รถยนต์และถนนโดยสิ้นเชิง ซึ่งประชาชนหรือผู้อยู่อาศัยในเมืองนี้กว่า 1 ล้านคนจะสามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งธรรมชาติและความต้องการในชีวิตประจาวันได้โดยใช้เวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้น รวมถึงสามารถเดินทางจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งของเมืองซึ่งจะใช้เวลารวมกันไม่เกิน 20 นาที ทั้งนี้ เมืองดังกล่าวจะขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด 100% โดยการเดินทางจะใช้ระบบขนส่งความเร็วสูงพิเศษซึ่งขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติซึ่งใช้ AI ในการควบคุม

          โครงการ “The Line” เป็นส่วนหนึ่งของเมกะโปรเจกต์ของซาอุดีอาระเบียที่มีชื่อว่า “NEOM” ซึ่งเป็นนครรัฐแห่งอนาคต ครอบคลุมพื้นที่ 25,900 ตารางกิโลเมตรในจังหวัดทาบุกของซาอุดีอาระเบียใกล้กับพรมแดนที่ติดกับจอร์แดนและอียิปต์ โดยหวังว่าจะเป็นนครรัฐที่จะช่วยให้ซาอุดีอาระเบียลดการพึ่งพาน้ามันและเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเทคโนโลยีรุ่นใหม่ของประเทศ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเกิดจากวิสัยทัศน์ของ His Royal Highness Mohammed bin Salman มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียและประธานกรรมการบริษัท NEOM ที่ตรัสไว้ว่า “เหตุใดคน 7 ล้านคนต้องเสียชีวิตทุกปีเพราะมลพิษ? เหตุใดเราถึงต้องสูญเสียผู้คนกว่า 1 ล้านคนทุกปีเนื่องจากอุบัติเหตุทางท้องถนน? และเหตุใดเราจึงต้องเสียเวลาไปกับการเดินทางเป็นจานวนมาก? ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปลี่ยนเมืองธรรมดาให้กลายเป็นเมืองแห่งอนาคต” โดยคาดการณ์ว่าเมืองดังกล่าวจะกระตุ้นความหลากหลายทางเศรษฐกิจ และสามารถสร้างงานได้ 380,000 ตาแหน่ง และเพิ่ม GDP ของซาอุดีอาระเบียได้ 4.8 หมื่นล้านดอลลาร์ ภายในปี 2030

          โดย The Line จะประกอบไปด้วย 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นที่หนึ่งเป็นพื้นผิวสาหรับคนเดินเท้า ชั้นที่สองสาหรับโครงสร้างพื้นฐาน และชั้นที่สามสาหรับระบบขนส่ง โดยชั้นที่สามนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นรถไฟใต้ดินที่ควบคุมด้วยระบบ AI ส่วนที่สองคือไฮเปอร์ลูปความเร็วสูง และส่วนที่สามคือเส้นทางขนส่งแห่งอนาคต ซึ่งการออกแบบดังกล่าวจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของภูมิภาคได้ถึง 95% อีกด้วย
           ทั้งนี้ ซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ามันรายใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นประเทศที่มีส่วนในการสร้างมลภาวะทางอ้อมมากที่สุดประเทศหนึ่ง ปัจจุบันกาลังมุ่งหน้าไปสู่การเป็นประเทศสีเขียวและพยายามลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยเน้นไปที่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมกว่าร้อยละ 70 รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจนสีเขียวอีกด้วย

แหล่งอ้างอิงของข่าว / อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

https://www.architecturaldigest.com/story/saudi-arabia-building-100-mile-long-linear-city

https://www.designboom.com/architecture/saudi-arabia-the-line-smart-cities-without-cars-01-12-2021/

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.