[ข่าว] สิงคโปร์ ประเทศแรกในเอเชียที่เริ่มใช้วิธีการเติมเชื้อเพลิง LNG ในเรือขนส่งสินค้าแบบ Ship-to-ship – IECC

[ข่าว] สิงคโปร์ ประเทศแรกในเอเชียที่เริ่มใช้วิธีการเติมเชื้อเพลิง LNG ในเรือขนส่งสินค้าแบบ Ship-to-ship

           เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2564 สิงคโปร์ได้เริ่มใช้วิธีการเติมเชื้อเพลิง LNG ให้กับเรือบรรทุกสินค้าจากเรือบรรทุก LNG กลางทะเลเป็นครั้งแรกในทวีปเอเชีย (LNG Bunkering) ซึ่งถือเป็นการสร้างมิติใหม่ของการใช้เชื้อเพลิงสะอาดในธุรกิจการขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งสิงคโปร์ถือเป็นผู้นำของโลกประเทศหนึ่งในด้านการจัดกาเชื้อเพลิงสำหรับใช้ขนส่งทางเรือและรวมถึงการขนส่ง

           รัฐบาลสิงคโปร์กล่าวถึงการให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การลดการปลดปล่อยคาร์บอนของประเทศ โดยสิงคโปร์มองว่า LNG ยังเป็นเชื้อเพลิงที่จำเป็นสำหรับช่วงของการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือ ทั้งนี้ การดำเนินการเติมเชื้อเพลิง LNG ทางเรือในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทผู้ให้บริการขนส่งทางเรือหลายหน่วยงาน ได้แก่ บริษัท CMA CGM, FueLNG ร่วมกับ Keppel Offshore Marine Ltd., Shell Eastern Petroleum Pte Ltd. และ the MPA.

            การเติมเชื้อเพลิง LNG ทางเรือสามารถทำได้ทั้งในช่วงที่มีสินค้าบรรทุกเต็มลำเรือหรือในช่วงขนถ่ายสินค้าซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการใช้พื้นที่ท่าเรือลงได้ ทั้งนี้สิงคโปร์มีเป้าหมายที่จะเพิ่มศักยภาพของ LNG Bunkering ของประเทศให้ได้ 1 ล้านตันภายในปี 2021 นี้ และยังมีแผนที่จะขยายโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรองรับการจัดเก็บ LNG และกระบวนการออกใบอนุญาตสำหรับการทำธุรกิจ LNG Bunkering อีกด้วย

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.