[ข่าว] U.K. Nationalizes Energy Supplier for 1.7 Million Households – IECC

[ข่าว] U.K. Nationalizes Energy Supplier for 1.7 Million Households

            รัฐบาลสหราชอาณาจักรจะเข้าบริหารบริษัท Bulb ซึ่งเป็นบริษัทผู้จัดหาก๊าซและไฟฟ้าชั่วคราวซึ่งเป็นผลมาจากวิกฤตด้านพลังงานที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยการเข้าบริหารของรัฐบาลในครั้งนี้ถือเป็นการบังคับให้เกิดกระบวนการแปลงทรัพย์สินของบริษัทมาเป็นของรัฐเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เกิดวิกฤตธนาคารในปี 2018

            ทั้งนี้ ภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลด้านพลังงานอย่าง Ofgem จะแต่งตั้งผู้ดูแลพิเศษที่ได้รับการอนุมัติจากศาล เพื่อทำให้แน่ใจว่าการจัดหาไฟฟ้าให้ผู้ใช้บริการของบริษัท Bulb กว8า 1.7 ล้านคนเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังของสหราชอาณาจักร (Treasury) โดยจะดำเนินการในกรอบระยะเวลาที่เร็วที่สุด ซึ่งผู้ใช้บริการบริษัท Bulb ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ และจะไม่มีการหยุดชะงักในการจัดหาพลังงานหรือส่งผลกระทบใด ๆ ต่อราคาพลังงานในปัจจุบัน รวมถึงยอดค่าใช้จ่ายที่จะได้รับการคุ้มครอง

            ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการใช้มาตรการดังกล่าวในภาคพลังงาน ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึง “จุดเปลี่ยน” ในวิกฤตพลังงานของสหราชอาณาจักร โดยราคาก๊าซและพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นทำให้บริษัทผู้จัดหาก๊ซและพลังงานล้มละลายไปกว่า 21 บริษัทนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยบริษัทส่วนใหญ่ที่ล้มละลาย เป็นบริษัทที่เคยขายพลังงานในราคาต้นทุนคงที่ที่ต่ำกว่าท้องตลาดมาก ก่อนที่ราคาก๊าซและพลังงานจะพุ่งขึ้นเกือบ 4 เท่า

รายชื่อบริษัทจัดหาก๊าซและพลังงานในครัวเรือนที่ล้มละลายทั้งสิ้น 21 บริษัท นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม

            โดยบริษัท Bulb จะได้รับการอัดฉีดทางการเงินจากกระทรวงการคลังในระยะสั้น สำหรับในระยะยาวคาดว่าเงินจำนวนที่รัฐบาลอัดฉีดในระยะสั้นจะสามารถเรียกเก็บจากบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนเพื่อชดเชยยอดเงินดังกล่าวได้ ทั้งนี้ กระบวนการแปลงทรัพย์สินของบริษัทมาเป็นของรัฐเกิดขึ้นภายหลังบริษัทผู้จัดหาพลังงานรายใหญ่ของสหราชอาณาจักรได้รับคำเตือนว่าจะเกิดความลำบากในการรับผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น โดยที่ผ่านมาผู้ใช้บริการไฟฟ้ากว่า 2 ล้านคนในสหราชอาณาจักรถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนบริษัทผู้จัดหาพลังงานซึ่งทำให้บริษัทต่าง ๆ ที่เหลืออยู่ในตลาดต้องรับภาระมากขึ้น

            ในช่วงปีหน้า ยอดเงินกว่า 2 พันล้านปอนด์ หรือคิดเป็น 75 ปอนด์ต่อครัวเรือนจะถูกเพิ่มเข้าไปในบิลค่าพลังงานเพื่อใช้คืนให้กับบริษัทผู้จัดหาพลังงานที่ล้มละลาย โดยยอดเงินดังกล่าวยังไม่รวมของบริษัท Bulb ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้พลังงานได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้น           

            จากการที่ปัจจุบันราคาซื้อขายก๊าซธรรมชาติของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่าจากราคาต้นปีนอกจากนั้นยังต้องขายพลังงานในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่สามารถซื้อได้ บริษัทผู้จัดหาพลังงานคาดว่าจะเสียประมาณ 1,000 ปอนด์สำหรับผู้ใช้บริการแต่ละรายจากราคาที่มีการกำหนดเพดานอัตราค่าบริการไว้

แหล่งอ้างอิงของข่าว / อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

Bulb Goes Into Administration, U.K. Govt to Run Seventh Biggest Energy Supplier – Bloomberg

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.