[ข่าว] ระดมทุนในพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน 84 ล้านดอลลาร์ ในเฟสต่อไป – IECC

[ข่าว] ระดมทุนในพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน 84 ล้านดอลลาร์ ในเฟสต่อไป

      มาถึงจุดที่โลกคิดจะนำพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันมาใช้เชิงค้าขาย ซึ่งสมัยก่อนทุกคนต่างมองว่าพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันเป็นเรื่องที่ไม่น่าใช้ได้จริง แต่คงต้องกลับมาคิดใหม่ซะแล้ว เมื่อทุกวันนี้ทุกคนต่างหันมาสนใจพลังงานหมุนเวียนกันมากขึ้น เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังน้ำ ที่ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน บวกกับนวัตกรรมของเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยสร้างเครื่องพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันให้มีประสิทธิภาพ

 

      สาเหตุที่เลือกพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน เนื่องจากใช้เชื้อเพลิงน้อยแต่ได้พลังงานไฟฟ้ามหาศาล ไม่ปล่อยสารกัมมันตรังสีออกมา และไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก จึงทำให้ Commonwealth Fusion Systems บริษัทสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับการผลิตเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน จากประเทศสหรัฐอเมริกา

 

      โดยเริ่มจากการระดมทุน 84 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 2,700 ล้านบาท) จากนักลงทุนรายใหญ่ในยุโรปและสิงค์โปร์ ซึ่งเหตุผลที่พวกเขายอมรับการลงทุนนี้ เพราะมองว่าพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ดีในการทำธุรกิจพลังงานหมุนเวียนต่อไปในอนาคต

 

      สิ่งที่น่าสนใจเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน คือการลบภาพจำเมื่อสมัย 30 ปีที่แล้ว ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะสร้างเครื่องพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันให้เกิดขึ้นจริงได้ แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ทำให้สามารถสร้างเครื่องปฏิกรณ์ให้มีขนาดเล็กลง ช่วยประหยัดต้นทุน และให้พลังงานสูง นอกจากนี้ ยังค้นพบตัวนำยิ่งยวดรุ่นล่าสุด ซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้าจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิที่สูงระดับมหาศาลได้ในเตาปฏิกรณ์

 

      ก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วบริษัท Commonwealth Fusion Systems คาดการณ์ว่าจะสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันที่ใช้งานได้จริง โดยใช้เวลาไม่เกิน 15 ปี แต่ปัจจุบันเขาได้ตั้งเป้าใหม่ ที่จะทำให้สำเร็จภายในปีหน้า และหวังว่าจะสร้างเครื่องปฏิกรณ์ต้นแบบที่ใช้งานได้จริงภายใน พ.ศ. 2568 หรืออาจจะเร็วกว่านั้น รวมถึงสามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ภายในช่วงต้นปี พ.ศ. 2573 อีกด้วย

เรียบเรียงและสรุปโดย: ทีมงานกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

แหล่งอ้างอิงของข่าว / อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-26/nuclear-fusion-project-backed-by-investors-to-enter-next-phase?sref=qbvGO73d

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.