[ข่าว] Qatargas เริ่มใช้ boil-off gas* มาใช้เป็นพลังงานให้กับเรือขนส่ง LNG – IECC

[ข่าว] Qatargas เริ่มใช้ boil-off gas* มาใช้เป็นพลังงานให้กับเรือขนส่ง LNG

    Qatar Liquefied Gas Company Limited หรือ Qatargas เป็นผู้ผลิตและขายแอลเอ็นจี (LNG) รายใหญ่ที่สุดในโลก มีกำลังการผลิต 77 ล้านตัน ต่อปีคิดเป็นสัดส่วน 30% ของปริมาณ LNG ที่ค้าขายในตลาดโลก ได้เริ่มการใช้ boil-off gas* มาเป็นพลังงานให้กับเรือขนส่ง LNG ในระหว่างการขนถ่าย LNG ในท่าเทียบเรือที่ญี่ปุ่น

* Boil Off gas คือ ก๊าซส่วนเกินที่ระเหยไปในระหว่างการขนส่ง อันเนื่องมาจากความร้อนส่วนน้อยที่ผ่านเข้าไปในถัง LNG ในระหว่างการขนส่ง ซึ่งถือเป็นส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณก๊าซทั้งหมด

    โดยแผนการดังกล่าวได้มีการเริ่มดำเนินการกับเรือ LNG Al Jasra ของ Qatargas ซึ่งประสบความสำเร็จในการดำเนินการดังกล่าวเป็นครั้งแรกในทำการขนถ่าย LNG ที่ Niigata LNG Terminal เมื่อเดือนตุลาคม 2019 ที่ผ่านมา โดย LNG Tank ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับ LNG ที่อุณหภูมิ -163 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับการระเหยของ LNG การระเหยที่เรียกว่า Boil-off นี้ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และจะต้องนำออกจาก Tank เพื่อที่จะรักษาแรงดันของ LNG Tank ไว้

    ทั้งนี้ Qatargas ยังได้กล่าวอีกด้วยว่า การใช้ Boil-off natural gas ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงแบบธรรมดาทั่วไปนั้น จะเป็นการช่วยลดก๊าซเลือนกระจกและลดการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายในระหว่างการดำเนินการขนถ่าย LNG อีกด้วย

เรียบเรียงและสรุปโดย : ทีมงานกองการต่างประเทศ

แหล่งอ้างอิงของข่าว / อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.lngworldnews.com/qatargas-using-boil-off-gas-to-power-lng-carriers/

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.