[ข่าว] ตัวเลขการใช้พลังงานทดแทนในสหรัฐฯ มาแรงแซงถ่านหิน แต่ยังคงเป็นรองการใช้ก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน – IECC

[ข่าว] ตัวเลขการใช้พลังงานทดแทนในสหรัฐฯ มาแรงแซงถ่านหิน แต่ยังคงเป็นรองการใช้ก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน

       ฝ่ายบริหารสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) รายงานสิ่งที่ไม่ธรรมดา นับเป็นครั้งแรกในรอบ 135 ปี ที่การบริโภคพลังงานทดแทนของสหรัฐฯ ในปีที่แล้วเกินความต้องการใช้ถ่านหิน

       มีเหตุผลสองประการที่เกี่ยวข้องกัน คือ การล่มสลายของการบริโภคถ่านหินในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของแหล่งพลังงานทางเลือกที่ราคาถูกลง

 

       โดยเหตุผลแรกที่นโยบายที่เข้มงวดเกี่ยวกับการจำกัดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และอีกเหตุหนึ่งคือ ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ช่องทางการใช้พลังงานหมุนเวียนก็มีราคาที่ถูกลง

 

       ภาพด้านบนแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของพลังงานทดแทนที่ช่วยลดความต้องการใช้ถ่านหินโดยพลังงานทดแทน 3 ชนิด ซึ่งเป็นหลักในการขับเคลื่อนการบริโภคพลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และเชื้อเพลิงชีวภาพ

       ทั้งนี้ จากการรายงานของ EIA แสดงข้อมูลเพิ่มเติมจากกราฟข้างบนว่า แม้ว่าพลังงานทดแทนจะมีปริมาณการใช้ที่สูงขึ้นเทียบเท่ากับพลังงานถ่านหิน แต่เมื่อเทียบกับความต้องการการใช้ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ยังมีปริมาณความต้องการที่สูงมาก

 

       ปี 2019 สหรัฐฯ ใช้ปริมาณถ่านหิน 11.3 ล้านล้านบีทียู และพลังงานหมุนเวียน 11.5 หน่วย แต่ยังคงบริโภคน้ำมัน 36.7 หน่วย และก๊าซธรรมชาติ 32.1 หน่วย ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแต่ละประเภทเหล่านี้มากกว่าปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียนและถ่านหินรวมกันของเราซึ่งให้มุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับการใช้พลังงานของสหรัฐฯ เอง

 

       ดังนั้น การรายงานนี้แสดงให้เห็นว่า แม้นโยบายต่าง ๆ จะเป็นตัวผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานทดแทน จนมีความต้องการมากในสหรัฐฯ แต่ในทางปฏิบัติแล้วนั้น น้ำมันและก๊าซก็ยังคงเป็นส่วนสำคัญและอยู่ในสัดส่วนใหญ่ของการบริโภคพลังงานของชาวสหรัฐฯ จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ยุคของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคพลังงานที่ยั่งยืนนั้นยังคงต้องได้รับการสนับสนุน และผลักดันจากหลายภาคส่วน

เรียบเรียงและสรุปโดย: ทีมงานกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

แหล่งอ้างอิงของข่าว / อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.forbes.com/sites/rrapier/2020/05/31/renewables-overtake-coal-but-lag-far-behind-oil-and-natural-gas/#5f2ceba33ffd

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.