[ข่าว] “สนธิรัตน์” ยอมรับกำลังผลิตไฟล้นระบบ เล็งชะลอ SPP แทนโรงไฟฟ้าชุมชนและพลังงานลม – IECC

[ข่าว] “สนธิรัตน์” ยอมรับกำลังผลิตไฟล้นระบบ เล็งชะลอ SPP แทนโรงไฟฟ้าชุมชนและพลังงานลม

       นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงกรณีที่นายศรีสุวรรณ จรรยา  เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี จากกรณีที่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าต้องร่วมกันแบกรับภาระค่าไฟฟ้าจากการที่รัฐกำหนดให้ผลิตไฟฟ้าเกินความต้องการใช้ว่า ยอมรับว่าการผลิตไฟฟ้าปัจจุบันเกินความต้องการใช้ เพราะการเติบโตของภาคเศรษฐกิจที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงานได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดและพร้อมจะเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะการผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางซื้อขายไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน

 

       นอกจากนี้แล้ว ตามแนวทางการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV และเทคโนโลยีดังกล่าวที่กำลังมาเร็วขึ้น ก็จะมีส่วนสำคัญต่อการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ โดยเมื่อถึงเวลานั้น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วหรือ Disruptive Technology จะทำให้การใช้ไฟฟ้าเติบโตอย่างก้าวกระโดดและหากเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว เมื่อถึงเวลานั้น ไฟฟ้าที่มากขณะนี้อาจไม่เพียงพอก็เป็นไปได้

 

       อย่างไรก็ตามในส่วนของการปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (PDP 2018 Rev 1) นั้น ได้มีการพิจารณาให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้น โรงไฟฟ้าต่าง ๆ จะยังเกิดขึ้นภายใต้แผนที่กำหนดไว้โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง มีเพียงโรงไฟฟ้าชุมชน และโรงไฟฟ้าจากพลังงานลมที่ปรับให้เร็วขึ้น (ตามแผน PDP2018 Rev 1 จะมีไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชน 1,933 เมกะวัตต์ และจากพลังงานลมเข้าสู่ระบบในปี 2565-2567 รวม 270 เมกะวัตต์ ) เพราะอีกส่วนหนึ่งนั้น จะต้องคำนึงถึงพลังงานสะอาดหรือ Green Energy ด้วย

 

       “ในระยะสั้นหากมีการพิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องเจรจาเลื่อนโรงไฟฟ้าขนาดเล็กหรือ SPP ออกไปเพื่อบริหารไฟฟ้าให้สมดุลกับความต้องการก็ทำได้ โดยสามารถเลื่อนเข้า เลื่อนออกให้เหมาะสมได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปดู” นายสนธิรัตน์กล่าว

 

       ในส่วนของมาตรการค่าไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน และการให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ช่วงเดือน มีนาคมถึงพฤษภาคม 2563  และจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมนี้นั้น ยังไม่มีการหารือเกี่ยวกับการต่ออายุมาตรการดังกล่าว

เรียบเรียงและสรุปโดย: ทีมงานกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

แหล่งอ้างอิงของข่าว / อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.energynewscenter.com/สนธิรัตน์-ยอมรับกำลังผ/

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.