[ข่าว] ฟาร์มกังหันลม Tan Thuan และ Thai Hoa ของเวียดนามขนาด 5 เมกะวัตต์จากบริษัท Siemens – IECC

[ข่าว] ฟาร์มกังหันลม Tan Thuan และ Thai Hoa ของเวียดนามขนาด 5 เมกะวัตต์จากบริษัท Siemens

        ในสัปดาห์นี้ บริษัท Siemens Gamesa ประกาศว่าได้รับคำสั่งซื้อทั้งหมดสองครั้งเพื่อจัดหากังหันลมจำนวน 5 – 145 กังหัน ซึ่งมีขนาด 75 เมกะวัตต์ และฟาร์มกังหันลม Thai Hoa ขนาด 90 เมกะวัตต์ในเวียดนาม ซึ่งฟาร์มกังหันลม Tan Thuan เป็นโครงการกังหันลมบนบกแห่งที่สี่ของบริษัท Siemens Gamesa ที่มีความปลอดภัยและยังเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม

 

        บริษัท Siemens Gamesa กล่าวว่า นี่เป็นสองข้อตกลงแรกที่ได้ลงนามกับบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมพลังงานร่วม 2 แห่งของเวียดนามและแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่น คาดว่าฟาร์มกังหันลมจะเริ่มดำเนินการในกลางปี 2564 นอกจากนี้ บริษัท Siemens กล่าวเพิ่มเติมว่าจะให้บริการด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษาฟาร์มกังหันลมภายใต้สัญญา 10 ปีสำหรับฟาร์มกังหันลม Tan Thuan และสัญญา 20 ปีสำหรับฟาร์กังหันลม Thai Hoa

 

        ตามที่กลุ่มธนาคารโลกระบุว่า เวียดนามมีกำลังการผลิตบนบกที่เป็นไปได้ 24 GW และกำลังการผลิตนอกชายฝั่ง 475 GW ตามแนวชายฝั่งมากกว่า 3,000 กม. ในขณะที่ประเทศมีการติดตั้งสมรรถนะลมถึง 487.4 MW ภายในสิ้นปี 2562 คาดว่ากำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 11 GW ในปี 2568 เนื่องจากการคาดการณ์ว่าประเทศจะเพิ่มปริมาณพลังงานหมุนเวียนอย่างรวดเร็ว

 

        ในเวียดนาม บริษัท Siemens Gamesa ได้สร้างฟาร์มกังหันลมแล้วเสร็จจำนวน 3 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีฟาร์มกังหันลมอีก 7 แห่งที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยบริษัทได้ติดตั้งกังหันลมบนบกประมาณ 8.4 GW ในภูมิภาค ส่วนต่างประเทศ บริษัทได้ดำเนินโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่ง 128 MW แห่งแรกที่ไต้หวันเสร็จสิ้นในปี 2562 เป็นที่เรียบร้อย

เรียบเรียงและสรุปโดย: ทีมงานกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

แหล่งอ้างอิงของข่าว / อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

https://www.renewableenergyworld.com/2020/07/16/vietnams-tan-thuan-and-thai-hoa-wind-farms-to-use-5-mw-turbines-from-siemens/

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.