[ข่าว] การสำรองน้ำมันของไทยในช่วงโควิด-19 – IECC

[ข่าว] การสำรองน้ำมันของไทยในช่วงโควิด-19

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 13-15 เมษายน 2563 ได้นำเสนอข่าวมาตรการของ ครม. ในการพิจารณาลดปริมาณการสำรองน้ำมันดิบลง เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการน้ำมันในช่วงที่ปริมาณการใช้น้ำมันลดลงเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 โดยสามารถสรุปประเด็นสำคัญ ได้ดังนี้

  • จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ที่ประชาชนต้องอยู่บ้าน งดการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางไปต่างประเทศ และการใช้ขนส่งสาธารณะ รวมทั้งมาตรการเคอร์ฟิวที่ห้ามประชาชนออกจากบ้านในเวลาที่กำหนด ส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำมันในเดือนมีนาคมลดลง 8-10% และคาดว่าจะลดลงมากกว่านั้นในเดือนเมษายน และมีปริมาณน้ำมันเจ็ทสำหรับเติมในเครื่องบินคงเหลือในสต๊อกจำนวนมาก โดยก่อนจะเกิดสถานการณ์โรคระบาดได้มีการพยากรณ์ตัวเลขจากการคาดการณ์ปริมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูปในปี 2563 อยู่ที่ 132.5 ล้านลิตรต่อวัน โดยเป็นน้ำมันเจ็ทสำหรับเติมอากาศยานจำนวน 20.8 ล้านลิตรต่อวัน
  • ผลจากการใช้น้ำมันลดลงดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ อาทิ โรงกลั่นน้ำมัน ซึ่งยังต้องกลั่นน้ำมันทุกประเภทออกมาสู่ตลาด แต่ไม่สามารถระบายน้ำมันได้ตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งเกิดเหตุการณ์น้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปล้นคลังเก็บน้ำมัน
  • ครม. เคาะมาตรการอุ้มโรงกลั่นน้ำมัน ที่ได้เสนอโดยกรมธุรกิจพลังงาน โดยให้ลดปริมาณสต๊อกน้ำมันดิบซึ่งได้กำหนดไว้ตามกฎหมายจากปกติ 6 % เหลือ 4% เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เมษายน 2563 – เมษายน 2564 และหลังจากนั้นให้สำรองน้ำมันดิบเหลือ 5% เป็นระยะเวลาอีก 1 ปี เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการ โดยทางกรมธุรกิจพลังงานอยู่ระหว่างการจัดทำประกาศที่สอดคล้องกับหลักการข้างต้นเพื่อนำไปบังคับใช้ต่อไป
  • แนวทางในการลดผลกระทบในระยะต่อไป อาจต้องพิจารณาการเพิ่มการส่งออกน้ำมันดิบของไทยมากขึ้น เพื่อลดปริมาณน้ำมันคงค้างในสต๊อกและเพิ่มสภาพคล่องของผู้ประกอบการ โดยอาจช่วยผลักดันให้สามารถเพิ่มปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบไปยังตลาดเดิมของไทย ที่มีการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด 19 แล้ว อาทิ ประเทศจีน มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น

เรียบเรียงและสรุปโดย : ทีมงานกองการต่างประเทศ

แหล่งอ้างอิงของข่าว / อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 13-15 เมษายน 2563 (หน้า 3)

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.