[ข่าว] การติดตั้งแผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในนครโฮจิมินห์ขยายตัวอย่างรวดเร็ว – IECC

[ข่าว] การติดตั้งแผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในนครโฮจิมินห์ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

       ปัจจุบัน โครงการพัฒนาแผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (solar rooftop) ในนครโฮจิมินห์กำลังได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการจำนวนมาก เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนจำนวนมาก โดย การไฟฟ้านครโฮจิมินห์ (EVN HCMC) ตั้งเป้าหมายให้นครโฮจิมินห์มีสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือกเป็นร้อยละ 1.75 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดในนครระหว่างปี 2558-2563 ซึ่งปัจจุบัน การใช้พลังงานทางเลือกในนครโฮจิมินห์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 หรือประมาณ 100 เมกะวัตต์ โดยประกอบด้วยพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยประมาณ 5 เมกะวัตต์และส่วนที่เหลือเป็นไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

 

       จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 นครโฮจิมินห์มีโครงการแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 7,341 แห่ง มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 94.49 เมกะวัตต์ และตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา นครฯ ได้ผลิตไฟฟ้าป้อนเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติแล้ว 33.33 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยเป็นผลผลิตจากแผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 102 โครงการ มีกำลังการผลิตระหว่าง 100-1,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงและได้ผลิตไฟฟ้าเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติ 37.23 เมกะวัตต์ ซึ่ง EVN HCMC ได้ตั้งเป้าหมายให้นครฯ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาทั้งหมด 200 เมกะวัตต์ โดยเน้นการพัฒนาโครงการสำหรับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ในปี 2560 มีโครงการแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันมีต้นทุนที่ลดลงจาก 5 ดอลลาร์สหรัฐ/วัตต์เป็น 0.21-0.23 ดอลลาร์สหรัฐ/วัตต์เมื่อเทียบกับ 10 ปีที่แล้วโดยลดลงประมาณ 20 เท่า

 

       อนึ่ง ตามกฤษฎีกาหมายเลข 13 โครงการแผงพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคาที่เริ่มดำเนินการก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะได้รับอัตรารับซื้อไฟฟ้า (FiT) ที่ 8.38 เซนต์สหรัฐ/กิโลวัตต์ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังวันดังกล่าวทำให้มีผู้ประกอบการจำนวนมากที่เร่งดำเนินการโครงการตนเองเพื่อให้ดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ทันกำหนดการ ทั้งนี้ บริษัท SolarBK หนึ่งในผู้บริการด้านแผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาได้ตั้งข้อสังเกตว่าการกำหนดอัตรา FiT ดังกล่าวจะกระทบครัวเรือนหรือนักลงทุนที่ต้องการขายไฟฟ้าเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติเท่านั้น แต่ไม่กระทบมากนักต่อศูนย์การค้าและภาคอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์เพื่อใช้เองในการดำเนินธุรกิจเท่านั้น

เรียบเรียงและสรุปโดย: ทีมงานกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

แหล่งอ้างอิงของข่าว / อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.thaiembassy.org/hochiminh/th/business

ที่มา: Nguoi Lao Dong Online วันที่ 15 มิถุนายน 2563

https://nld.com.vn/kinh-te/dien-mat-troi-tai-tp-hcm-tang-toc-20200614213717459.htm

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.