[ข่าว] พพ. ของบกองทุนอนุรักษ์ฯแค่ 5 ล้าน ศึกษาแนวทางส่งเสริมเชื้อเพลิงขยะ RDF – IECC

[ข่าว] พพ. ของบกองทุนอนุรักษ์ฯแค่ 5 ล้าน ศึกษาแนวทางส่งเสริมเชื้อเพลิงขยะ RDF

        กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ยื่นของบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563 จำนวน 5 ล้านบาท เพื่อศึกษารูปแบบ  “โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชนเพื่อนำมาผลิตเชื้อเพลิง RDF แบบบูรณาการ” แทนแผนเดิมที่จะของบกองทุนฯ สร้างโรงงานต้นแบบที่ต้องใช้เงินกว่า 2,400 ล้านบาท

 

        นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เปิดเผยว่า พพ. ได้ยื่นขอใช้งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563 วงเงินเพียง 5 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ศึกษารูปแบบ “โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชนเพื่อนำมาผลิตเชื้อเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel ) แบบบูรณาการ” ซึ่งเป็นรูปแบบที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้ ได้ยกเลิกแผนเดิมที่ พพ. เคยเสนอของบกองทุนฯ ปี 2563  เพื่อสร้างโรงงาน RDF ต้นแบบ วงเงิน 2,400 ล้านบาท แต่คณะกรรมการกองทุนฯ ไม่ได้อนุมัติ จึงเปลี่ยนเป็นการของบเพื่อทำการศึกษาแนวทางการส่งเสริมเชื้อเพลิงขยะ RDF

 

        ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า สำหรับโครงการโรงงาน RDF ต้นแบบที่ต้องใช้วงเงิน 2,400 ล้านบาท เกิดจากคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานคณะก่อน  ได้มอบหมายให้ พพ. ไปดำเนินการส่งเสริมชุมชนตั้งโรงงานต้นแบบ RDF เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยจัดการปัญหาขยะชุมชนและสร้างงานสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน  ทาง พพ. จึงได้ทำเรื่องขอใช้งบกองทุนฯ ดังกล่าว  แต่พอมีการเปลี่ยนรัฐบาล และเปลี่ยนคณะกรรมการกองทุนฯ จึงมีการปรับแผนการของบเป็นแค่เพียงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมที่ใช้งบเพียง 5 ล้านบาทเท่านั้น

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.