วิดิทัศน์แนะนำองค์กร – IECC

วิดิทัศน์แนะนำองค์กร


แนะนำกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ
Introduction International Affairs Division and International Energy Cooperation Center