วิสัยทัศน์ – IECC

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการค้าและการลงทุนด้านพลังงานของประเทศ และ เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และให้คำปรึกษาในด้านความร่วมมือการลงทุนด้านพลังงานระหว่างประเทศ

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.